Giới thiệu

Quang Anh Chu

Sản phẩm nông sản sạch và an toàn

01

Quang Anh Chu kết nối người tiêu dùng và các trang trại sản xuất thực phẩm sạch. Người tiêu dùng sẽ được giới thiệu và tham quan các trang trại, trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn người sản xuất, từ đó lựa chọn nhà cung cấp phù hợp cho mình.

Đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng của Quang Anh Chu sẽ cùng các gia đình trao đổi, thảo luận và lên thực đơn phù hợp cho từng thành viên. Hàng ngày, căn cứ trên thực đơn đã được duyệt trước, Quang Anh Chu sẽ nhận hàng từ các trang trại, sơ chế, chế biến và chuyển đến các gia đình theo thời gian đã ấn định từ trước.

Thực phẩm cho mỗi nhà luôn đảm bảo tươi, mới, phù hợp theo nhu cầu của từng cá nhân trong mỗi gia đình

Sản phẩm nông sản sạch và an toàn

NGƯỜI SÁNG LẬP

02

Đội ngũ sáng lập là từ ba thành viên khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều công trình nghiên cứu về các sản phẩm thực phẩm sạch

Vũ Ngọc Quý

Vũ Ngọc Quý

Tổng giám đốc

Nguyễn minh Tuấn

Nguyễn minh Tuấn

Giám đốc marketing

Nguyễn kiều Trang

Nguyễn kiều Trang

Giám đốc Kinh doanh